0913 476739 091 35 36 461

Phần mềm quản lý kho hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán một cách nhanh nhất, nắm bắt tức thời thông tin hàng nhập - xuất - tồn kho

Giúp quản lý danh mục nhóm hàng hóa, khách hàng, nhà phân phối, quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán ...


Yêu cầu tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật về phần mềm quản lý kho hàng vui lòng liên hệ:

Mr.
Tăng Minh Anh Trí
Điện thoại: 0913684707
Email: [email protected]
Yahoo: anhtri123


Copyright @ 2014 Viễn Nam. All rights reserved