0913 476739 091 35 36 461
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020
Thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày Thứ Tư 21/01/2020 (28 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày Thứ Tư 29/01/2020 (Mùng 5 Tết). Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào ngày Thứ Năm 30/01/2020 (Mùng 6 Tết)
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2019
Thời gian nghỉ lễ bắt đầu từ ngày thứ Bảy 31/08/2019 đến hết ngày thứ hai 02/09/2019. Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào ngày thứ Ba 03/09/2019.
Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ÂL 10/03/2019
Thời gian nghỉ Lễ bắt đầu từ ngày CN 14/04/2019 đến hết ngày Thứ Hai 15/04/2019. Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào ngày Thứ Ba 16/04/2019.
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày Thứ Bảy 02/02/2018(28 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày Thứ Hai 11/02/2018(mùng 7 Tết). Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào ngày Thứ Ba 12/02/2018(mùng 8 Tết).
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch 01/01/2019
Thời gian nghỉ lễ bắt đầu từ ngày Thứ Hai 31/12/2018 đến hết ngày Thứ Ba 01/01/2019. Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào ngày Thứ Tư 02/01/2019.

Copyright @ 2014 Viễn Nam. All rights reserved